Nascleanúint an eVisa Sri Lanca Do Shaoránaigh Cheanada

Nuashonraithe ar Jun 18, 2024 | e-Víosa i Srí Lanca

Tá áilleacht nádúrtha iontach i Srí Lanca, tránna diaga, cultúir dochreidte, ealaín smacking liopaí agus eachtraí spreagúla faoin aer. Mar thaistealaí díograiseach, má tá Srí Lanca ina cheann scríbe iontach do shealbhóirí pasanna Cheanada, ansin beidh siad in ann do leigheas! Cuimhnigh, le do thoil, nach féidir turas spreagúil go Srí Lanca a dhéanamh ach amháin le ceadúnas taistil bailí ar nós Víosa nó eVisa.

Is é príomhaidhm Víosa taisteal idirnáisiúnta a éascú do shaoránaigh eachtracha. Soláthraíonn sé údarú oifigiúil don bhealach isteach i náisiúin idirnáisiúnta agus rialaíonn sé fanacht cuairteoirí. Is cuma cén fórsa tiomána do thaistealaí, beidh orthu Víosa cuí a fháil go héigeantach do Srí Lanca a ligfidh dóibh dul isteach sa tír go dleathach ó Cheanada.

Is é an t-aon eisceacht don choinníoll/riachtanas seo chun dul isteach i Srí Lanca ná: tá an taistealaí díolmhaithe ó víosa. Mar sin féin, níl sealbhóirí pas Cheanada díolmhaithe ó Víosaí do Srí Lanca. Mar sin, tá gá le Víosa.

Chun nósanna imeachta iarratais Víosa do shealbhóirí pas Cheanada a chuíchóiriú agus a shimpliú, tá eVisa tugtha isteach ag Rialtas Srí Lanca do Srí Lanca. Is réabhlóideach go príomha é eVisa sa saol maidir le víosaí a fháil le haghaidh taistil i Srí Lanca, rud a fhágann go bhfuil an próiseas iarratais ar Víosaí saor ó dhúshlán agus go tapa.

Sa treoir chuimsitheach seo, tá sé mar aidhm againn oideachas a chur ar gach taistealaí faoin gcaoi ar féidir leo a eVisa i Srí Lanca do shaoránaigh Cheanada mar aon lena riachtanais, leideanna maidir le hiarratas rathúil eVisa agus go leor eile.

An eVisa i Srí Lanca Tá sé oiriúnaithe chun bealach níos áisiúla agus níos gasta a sholáthar do náisiúnaigh Cheanada iarratas a dhéanamh ar Víosa cuí chun cuairt a thabhairt ar Srí Lanca. Tríd an treoir seo deVisailed, beimid ag ullmhú gach iarratasóir ó Cheanada maidir leis an bpróiseas iarratais ar eVisa i Srí Lanca trína mbeidh siad in ann eVisa a fháil go rathúil agus go héifeachtach.

An Teastaíonn Víosa ó Náisiúnaigh Cheanada Chun Taisteal go Srí Lanca?

Tá. Ba cheart go mbeadh Víosa bailí ag gach sealbhóir pas i gCeanada chun taisteal go Srí Lanca.

Is é an meán is fusa agus is simplí chun Víosa bailí a fháil do Srí Lanca ná: A eVisa i Srí Lanca do shaoránaigh Cheanada. Is é an chuid is fearr chun eVisa a fháil do Srí Lanca ná na hamanna iarratais tapa a thógann sé ach 10 go 15 nóiméad ar a mhéad. A luaithe a cheadófar eVisa i Srí Lanca d’iarratasóir Ceanadach, déanfar é a nascadh go digiteach le pas an iarratasóra. Mar aon leis sin, seolfar deimhniú maidir le faomhadh eVisa ar sheoladh ríomhphoist an iarratasóra.

Cad iad na Cineálacha Éagsúla eVisa i Srí Lanca Do Náisiúnaigh Cheanada?

Tabharfar deis do náisiúnaigh Cheanada an cineál eVisa is oiriúnaí a roghnú a dhéanfaidh freastal ar a gcríocha taistil go Srí Lanca ó Cheanada. Sonraíonn na beartais eVisa do Srí Lanca trí phríomhchineál eVisa lena n-áirítear:

eVisa Turasóireachta Srí Lanca

Cad é cuspóir an taistil a ndéantar freastal air ar eVisa Turasóireachta i Srí Lanca?

An cuspóir taistil a sheirbheáiltear ar a eVisa Turasóireachta Srí Lanca is gníomhaíochtaí a bhaineann le taisteal agus turasóireacht.

Cad é bailíocht iomlán eVisa Turasóireachta i Srí Lanca?

Is é bailíocht iomlán eVisa Turasóireachta i Srí Lanca ná 90 lá. Tosaíonn an bhailíocht seo ón dáta a eisítear an eVisa don iarratasóir.

Cé mhéad lá ar féidir le taistealaithe fanacht i Srí Lanca leis an Tourist eVisa?

Is féidir le taistealaithe fanacht i Srí Lanca ar feadh tréimhse tríocha lá leis an Tourist eVisa.

Cé mhéad uair is féidir le cuairteoir dul isteach agus amach as Srí Lanca leis an Tourist eVisa?

Leis an eVisa Turasóireachta, beidh cead ag cuairteoir dul isteach agus amach as Srí Lanca aon uair amháin toisc gur eVisa iontrála amháin é.

eVisa Gnó i Srí Lanca

Cad é cuspóir an taistil a ndéantar freastal air ar eVisa Gnó i Srí Lanca?

An cuspóir taistil a sheirbheáiltear ar a eVisa Gnó i Srí Lanca is fiontraíocht agus gníomhaíochtaí a bhaineann le gnó.

Cad é bailíocht iomlán eVisa Gnó i Srí Lanca?

Is é 12 mhí bailíocht iomlán eVisa Gnó i Srí Lanca. Tosaíonn an bhailíocht seo ón dáta a eisítear an eVisa don iarratasóir.

Cé mhéad lá ar féidir le taistealaithe fanacht i Srí Lanca leis an Business eVisa?

Is féidir le taistealaithe fanacht i Srí Lanca ar feadh tréimhse nócha lá in aghaidh na cuairte leis an Business eVisa.

Cé mhéad uair is féidir le cuairteoir dul isteach agus amach as Srí Lanca leis an Business eVisa?

Leis an Business eVisa, beidh cead ag cuairteoir dul isteach agus imeacht as Srí Lanca go minic mar gur eVisa iontrála iolracha é.

eVisa Transit Srí Lanca

Cad é cuspóir an taistil a ndéantar freastal air ar eVisa Transit Sri Lanka?

An cuspóir taistil a sheirbheáiltear ar a eVisa Transit Srí Lanca gníomhaíochtaí a bhaineann le hidirthuras agus aistriú.

Cad é bailíocht iomlán eVisa Idirthurais i Srí Lanca?

Is é bailíocht iomlán eVisa Idirthurais i Srí Lanca ná 02 lá amháin. Tosaíonn an bhailíocht seo ón dáta a eisítear an eVisa don iarratasóir.

Cé mhéad lá ar féidir le taistealaithe fanacht i Srí Lanca leis an Transit eVisa?

Is féidir le taistealaithe fanacht i Srí Lanca ar feadh tréimhse dhá lá leis an Transit eVisa.

Cé mhéad uair is féidir le cuairteoir dul isteach agus amach as Srí Lanca leis an Transit eVisa?

Leis an Transit eVisa, beidh cead ag cuairteoir dul isteach agus amach as Srí Lanca uair amháin toisc gur eVisa aon-iontrála é.

Cad iad na Bunriachtanais chun eVisa i Srí Lanca a Fháil Do Shaoránaigh Cheanada?

Is iad na bunriachtanais chun eVisa a fháil do Srí Lanca do shealbhóirí pas Cheanada:

 • Pas Ceanadach. Ba cheart go mbeadh an pas seo bailí ar feadh íostréimhse 180 lá ón dáta a dtiocfaidh sé go Srí Lanca.
 • Cárta creidmheasa nó cárta dochair. Déantar é seo chun íocaíocht ar líne a dhéanamh ar tháillí eVisa Srí Lanca nach mbíonn in-aisíoctha de ghnáth.
 • Seoladh ríomhphoist gníomhach. Déantar é seo chun nuashonruithe agus fógraí tráthúla a fháil faoi thorthaí eVisa.

 

Cad iad na Doiciméid Bhreise/Sonracha atá ag Teastáil Chun eVisa a Fháil Do Srí Lanca ó Cheanada?

Na doiciméid bhreise nó shonracha a theastaíonn chun a eVisa i Srí Lanca do shaoránaigh Cheanada Is iad seo a leanas:

 • Fianaise ar Srí Lanca. Cuirtear an doiciméad seo isteach go hiondúil chun na socruithe lóistín i Srí Lanca a thaispeáint ina mbeartaíonn an taistealaí fanacht ar feadh a dturas.
 • Fianaise ar chistí leordhóthanacha. D’fhéadfadh sé seo a bheith i bhfoirm ráitis bhainc nó cruthúnas fostaíochta a thaispeánann go bhfuil dóthain airgid ag an taistealaí chun a chostais uile i Srí Lanca a chlúdach.
 • Ticéad fillte nó ticéad turais ar aghaidh. Beidh ar an taistealaí a thicéad fillte nó ticéad turais ar aghaidh a thabhairt i láthair má tá siad ar idirthuras ó Srí Lanca laistigh de 48 uair an chloig tar éis dóibh an tír a shroicheadh.
 • Litir Gnó. Má tá cuairteoir gnó ag teacht isteach i Srí Lanca leis an Business eVisa, beidh orthu litir Ghnó bhailí a bheith acu a eisítear ón taobh den eagraíocht lena mbeidh siad ag gabháil do ghníomhaíochtaí gnó. Nó an eagraíocht atá ag tabhairt cuireadh dóibh gnó a dhéanamh lena gcuideachta i Srí Lanca.
 • Litir cuireadh. Más mian le hiarratasóir iarratas a dhéanamh ar eVisa Gnó chun freastal ar chruinnithe agus ar chomhdhálacha i Srí Lanca, beidh orthu litir chuiridh a sheoladh ón taobh den eagraíocht atá ag óstáil an chruinnithe/chomhdhála sa tír.
 • Víosa don cheann scríbe. Má tá sé beartaithe ag taistealaí aistriú ó Srí Lanca chuig an tríú háit, beidh air Víosa a thíolacadh dá gceann scríbe.

Cé Mhéad Amach Roimh Ré Ar Chóir do Thaistealaí Iarratas a Dhéanamh ar eVisa i Srí Lanca ó Cheanada?

De ghnáth, faightear eVisa do Srí Lanca go han-tapa. Faigheann formhór na n-iarratasóirí a n-eVisa ceadaithe laistigh de 24 uair ón iarratas. Is i gcúinsí neamhchoitianta áirithe amháin a d’fhéadfaí moill suas le 03 lá gnó a chur ar an tréimhse próiseála.

A choinneáil i gcuimhne go bhfuil an tréimhse próiseála ginearálta a eVisa i Srí Lanca do shaoránaigh Cheanada idir 02 agus 03 lá gnó, ba cheart do gach iarratasóir tosú ag cur isteach ar eVisa 05 lá roimh ré ar a laghad ón dáta a bhfuil sé beartaithe acu taisteal go Srí Lanca.

Cad é an Próiseas Iarratais Ar Líne do eVisa i Srí Lanca ó Cheanada?

Áirítear na céimeanna seo a leanas i bpróiseas iarratais ar líne eVisa i Srí Lanca ó Cheanada:

 1. Rochtain Víosa ar líne i Srí Lanca láithreán gréasáin.
 2. Líon amach an Foirm iarratais ar líne le sonraí pearsanta, pas, taistil agus teagmhála riachtanacha agus ábhartha.
 3. Déan athbhreithniú ar an bhfaisnéis atá luaite san fhoirm iarratais agus cinntigh nach bhfuil aon neamhréireachtaí nó faisnéis bhréagach san iarratas.
 4. Déan íocaíocht ar líne den fheidhmchlár eVisa i Srí Lanca trí mhodhanna íocaíochta amhail cárta creidmheasa nó cárta dochair.
 5. Faigh deimhniú eVisa agus fan go dtiocfaidh deireadh leis an tréimhse próiseála/cheadaithe.
 6. Faigh an eVisa ceadaithe sa bhosca isteach ríomhphoist agus priontáil amach é.
 7. Ar theacht go Srí Lanca, cuir i láthair an chóip pháipéir eVisa, pas agus doiciméid taistil eile chun dul isteach i Srí Lanca.

Cad iad na Leideanna Úsáideacha Chun Iarratas a Dhéanamh ar eVisa i Srí Lanca ó Cheanada?

Iarratas a dhéanamh ar a eVisa i Srí Lanca do shaoránaigh Cheanada thar a bheith simplí agus simplí. Is féidir le hiarratasóirí, áfach, úsáid a bhaint as roinnt comhairle úsáideach ó am go chéile chun a chinntiú go n-éireoidh le cur i bhfeidhm eVisa do Srí Lanca:

Déan iarratas ar eVisa tamall maith roimh ré

Tá eVisa i Srí Lanca ar cheann de na bealaí is tapúla chun Víosa bailí a fháil do Srí Lanca. Fiú amháin leis sin, moltar do gach iarratasóir a chinntiú go bhfuil iarratas á dhéanamh acu ar eVisa tamall maith roimh ré ionas go mbeidh an t-iarratasóir in ann eVisa ceadaithe a fháil díreach in am má tharlaíonn aon imeachtaí gan choinne nó gan choinne le linn na tréimhse próiseála. .

Seiceáil na ceanglais eVisa faoi dhó

Mar is eol dúinn go léir, baineann gach cuspóir taistil go Srí Lanca le cineál sonrach eVisa. Agus tá sraith riachtanas ag gach cineál eVisa ar cheart a chomhlíonadh dá n-uireasa agus tá sé beagnach dodhéanta eVisa a fháil.

Sula dtosaíonn iarratasóir as Ceanada ag cur isteach ar a eVisa i Srí Lanca do shaoránaigh Cheanada, moltar dóibh na ceanglais eVisa a bhaineann leis an gcineál eVisa a fhaigheann siad a sheiceáil faoi dhó chun a chinntiú go bhfuil siad in ann an cineál eVisa a theastaíonn uathu a fháil go rathúil.

Comhlánaigh an fhoirm iarratais eVisa a chomhlánú i gceart

Tá líonadh foirm iarratais eVisa i Srí Lanca ar cheann de na céimeanna is tábhachtaí sa phróiseas iarratais ar líne. Mar sin ba chóir é a dhéanamh i gceart agus leis an cruinneas is mó. Tóg do chuid ama agus an t-iarratas eVisa á líonadh agat agus cinntigh go bhfuil gach réimse ceiste líonta le sonraí atá 100% ceart.

Beidh moill ar phróiseáil nó iarratas curtha ar ceal/diúltaithe mar thoradh ar earráidí nó neamhréireachtaí ar bith san fhoirm iarratais. Mar sin ba chóir an fhoirm iarratais a líonadh amach go han-chúramach.

Íoc na táillí eVisa go leictreonach

Is cuma cén suíomh Gréasáin a úsáideann an t-iarratasóir chun iarratas a dhéanamh ar eVisa i Srí Lanca, beidh orthu íocaíocht ar líne den eVisa a dhéanamh. Mar sin moltar go gcoimeádfadh gach iarratasóir a chárta creidmheasa nó cárta dochair réidh sula dtosaíonn siad ag cur isteach ar eVisa ionas nach mbeidh aon mhoill ar an bpróiseas íocaíochta. Tabhair faoi deara, le do thoil, gur le American Express, Visa nó MasterCard na cártaí is féidir le hiarratasóir a úsáid chun íocaíocht ar líne a dhéanamh.

Coinnigh seiceáil ar stádas eVisa agus ar bhosca isteach ríomhphoist

A luaithe a chuireann an t-iarratasóir a n-iarratas ar eVisa isteach agus a bhfuil deimhniú faighte aige ina leith, moltar dóibh leanúint ar aghaidh ag seiceáil stádas eVisa ar an suíomh Gréasáin trína ndearna siad iarratas ar eVisa. Agus seolfar a mbosca isteach ríomhphoist chomh maith leis an eVisa ceadaithe ar a seoladh ríomhphoist. Tá sé seo ina chuidiú go háirithe má tá toradh an eVisa diúltach mar beidh an t-iarratasóir in ann iarratas a dhéanamh arís ar eVisa láithreach tar éis nuashonrú stádais eVisa ‘Diúltaithe’ a fháil.

Conclúid

Tá súil ó chroí againn go raibh an treoir seo deVisailed cabhrach do gach iarratasóir ó Cheanada ar mian leo a eVisa i Srí Lanca do shaoránaigh Cheanada a chomhlíonadh go léir a gcríoch aisling cuairt a thabhairt ar an tír!

LEIGH NIOS MO:
Ceisteanna Coitianta faoi ​​r-Víosa i Srí Lanca. Faigh freagraí ar na ceisteanna is coitianta faoi na ceanglais, an fhaisnéis thábhachtach agus na doiciméid a theastaíonn chun taisteal go Srí Lanca.


Déan iarratas ar r-Víosa i Srí Lanca 72 uair roimh d’eitilt. Saoránaigh ó Astráil, danmhairg, France agus An Nua-Shéalainn is féidir iarratas a dhéanamh ar líne ar r-Víosa i Srí Lanca.